Finans Eğitimi - MEB Sertifikalı Finans Eğitimi

Switch to desktop

M.E.B. SERTİFİKALI UYGULAMALI FİNANS YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ

maksimum-0-2Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde Piyasa ve Ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır.
Tüm sektörlerdeki Firmalar, Firma sahipleri ve Yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, Finansal bilgi ve Finansal altyapıya sahip olmak tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

Platform Akademi ‘M.E.B Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi Programı’ bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır.

Finans Uzmanlığı Eğitimi Programının Amacı;

Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve

Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek Finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat daha üstüne çıkarmak, Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların Uzmanlaşmasını sağlamak,

Karşılaşacakları tüm Yönetimsel Problemlerin ve sorunların çözümünde Analitik Yaklaşıma sahip olarak Mikro ve Makro bazda Analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek.

Uygulamalı Finans Eğitimi Programına Kimler Katılmalı

Profesyonel Finans Piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,

Kariyerinin başında olup Çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen Profesyonel adayları , Yeni Mezun ve Öğrenciler,

Sektör değiştirmek isteyen Profesyoneller,

Tüm Orta ve Üst Düzey Yöneticiler ile Girişimciler ve Girişimci Adayları

Finans Eğitimi Programı Sonunda Katılımcılara

M.E.B Onaylı Finansal Yönetim Sertifikası ve Platform Akademi Uzmanlık Sertifikası

İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası CD’si

PROGRAM DETAYLARI

egitimekayitol

HAFTASONU GRUBU

HAFTAİÇİ GRUBU

BAŞLANGIÇ TARİHİ

 17 ŞUBAT 2018

İletişime Geçiniz.

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

16:00-20:00 Cumartesi Pazar

10:00-16:00 PAZARTESİ-SALI- ÇARŞAMBA- PERŞEMBE

TOPLAM SÜRE

40 Saat / 5 Hafta

40 SAAT/ 2 HAFTA

TOPLAM ÜCRET

1350 TL + KDV (%8)

1350 TL+KDV(%8)

EĞİTİM YERİ

Büyükdere Cad. No: 54 Kat 9 Mecidiyeköy(Teknosa Yanı Halkbankası Üzeri)

Büyükdere Cad. No: 54 Kat 9 Mecidiyeköy(Teknosa Yanı Halkbankası Üzeri)

E-Posta

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

TELEFON

 0212 275 67 50

 0850 302 37 55

 0554 567 31 49

0212 275 67 50

 0850 302 37 55

 0554 567 31 49

EĞİTİM PROGRAMI

1. BÖLÜM : FİNANS YÖNETİMİNE GİRİŞ

 • Finansal Yapının İşlevleri
 • Finans Sisteminin Temelleri ve İşleyişi
 • Finans Yönetiminin Temel Fonksiyonları
 • Türkiye’de Finansal Sistem
 • Finans Yöneticisinin Görevleri

2. BÖLÜM: TEMEL MALİ TABLOLAR

 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Yardımcı Mali Tablolar
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Özvarlık Değişim Tablosu
 • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
 • Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Dönen Varlık Nedir ?
 • Dönen Varlıklarda özellik arz eden durumlar
 • Duran Varlık Nedir ?
 • Duran  Varlıklarda özellik arz eden durumlar
 • Aktif toplamları ve özellikleri
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ?
 • K.V.Y.K. ile ilgili özellik arz eden durumlar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ? Özellik arz eden durumlar
 • Öz Kaynak nedir ?
 • Öz Kaynaklarda özellik arz eden durumlar
 • Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri
 • Kur Farkları
 • Finansman Giderleri
 • Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Stoklar ve Değerleme Yöntemleri
 • Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Sorunlu Alacaklar
 • Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler
 • Mali Tabloların Konsolide Edilmesi
 • Uygulama Örnekleri

3. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ

 • Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
 • Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
 • Temel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak
 • Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri
 • Uygulama Örnekleri

4. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ

 • Finansal Planlama, Etkin Finansal Planlama Teknikleri
 • Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri
 • Proforma Bilanço, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu, Proforma Nakit Akım Tablosu

5. BÖLÜM: BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

 • İşletmelerde Planlama ve Bütçeleme
 • Plan ve Planlamanın Özellikleri, Plan Türleri
 • Planlamanın Sınırlıkları ve Başarı Koşulları
 • Stratejik Planlama ve Bütçeleme
 • Bütçeleme Sürecinde Stratejik Analiz
 • Bütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe Türleri
 • Satış Gelirleri Bütçesi
 • Satış Miktar Bütçesi
 • Satış Tahminleri, Tahmin Süreci, Teknikleri

6. BÖLÜM: GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ

 • Bütçelenmiş Mali Tablolar
 • İşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analizi
 • İşletmelerde Planlama ve Kontrol İlişkisi
 • Bütçeler Aracılıyla Kontrol ve Sapma Analizleri
 • Bütçe Kontrolünde Esnek Bütçeler
 • Karlılık Analizi ve Kontrolü
 • Mamuller Bazında Karlılık Kontrolü
 • Satış Bölgeleri Bazında Karlılık Kontrolü
 • Müşteriler Bazında Karlılık Kontrolü

7. BÖLÜM: FİNANSAL MATEMATİK

 • Paranın Zaman Değeri
 • İskonto Oranı
 • Gelecek Değer
 • Bugünkü Değer
 • Uygulama Örnekleri

8.BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

 • Nakit Planlaması ve Yönetimi
 • Stok Planlaması ve Yönetimi
 • Alacak Planlaması ve Yönetimi
 • Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi
 • Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları
 • İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması
 • Kar dağıtımı ve Vergisel analizi
 • İstisnalar
 • Vergi Uygulamaları
 • Uygulama Örnekleri

9.BÖLÜM: FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ

 • Satıcı Kredileri (Ticari Borçlar)
 • Banka Kredileri
 • Kredi Başvuru Dosyası Hazırlığı
 • Kredi Tekliflerinin Bankalarca Değerlendirilmesi
 • Teminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)
 • Leasing / Factoring / Forfaiting
 • Uygulama Örnekleri